MKS Świt II Nowy Dwór Mazowiecki - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Buttony

Statystyki drużyny

Kalendarium

19

01-2019

sobota

20

01-2019

niedziela

21

01-2019

pon.

22

01-2019

wtorek

23

01-2019

środa

24

01-2019

czwartek

25

01-2019

piątek

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Wyszukiwarka

Pogoda


Aby widget pogoda funkcjonował poprawnie, należy wypełnić dane w panelu administracyjnym.

Regulamin rozgrywek

 

6. SĘDZIOWIE

 1. Do prowadzenia zawodów sędziów wyznacza Kolegium Sędziów Mazowieckiego ZPN lub właściwy Wydział Sędziowski OZPN.

2. Jeżeli z wyznaczonej trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia główny, jego funkcję automatycznie przejmuje sędzia asystent, uprzednio wytypowany przez Kolegium Sędziów lub Wydział Sędziowski. Prowadzenie zawodów bez sędziów asystentów lub z jednym sędzią asystentem jest niedopuszczalne. W przypadku nie stawienia się związkowych sędziów asystentów lub jednego z nich, kapitan drużyny gospodarzy zobowiązany jest przedstawić sędziemu kandydatów na sędziów asystentów.

 3. Jeżeli wyznaczeni do prowadzenia zawodów sędziowie związkowi z jakichkolwiek powodów będą nieobecni – zawody te muszą być rozegrane. W takim przypadku  kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów zawiadomić kapitana drużyny gości wzywając go do przedstawienia kandydata do prowadzenia zawodów.

  4. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego kandydata na sędziego.
W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, jemu przysługuje prawo prowadzenia zawodów.  W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie przeprowadzone w obecności kapitanów obu drużyn.

 5. Fakt wyboru sędziego musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn. Sprawozdanie sędziowskie z takich zawodów musi być dostarczone organowi prowadzącemu rozgrywki przez gospodarza zawodów w terminie 48 godzin od zakończenia zawodów.

 6. Każde zawody mistrzowskie – niezależnie od sposobu wyznaczenia sędziego zastępczego, muszą być rozegrane jako mistrzowskie, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, iż rozegrają je jako zawody towarzyskie jest nieważna.

 7. Jeżeli sędzia dał sygnał zakończenia zawodów na skutek nie stawienia się w przepisowym czasie na boisku jednej z drużyn lub obydwu drużyn, a po tym fakcie stawiają się one w komplecie do rozegrania zawodów, to sędzia zobowiązany jest te zawody prowadzić. Fakt opóźnienia się drużyn lub drużyny sędzia powinien odnotować w sprawozdaniu z zawodów. Podejmując decyzję o prowadzeniu zawodów w opóźnionym czasie sędzia powinien uwzględnić porę dnia (czy zaistniałe opóźnienie pozwoli zakończyć zawody w normalnym czasie gry). Ponadto podejmując decyzję prowadzenia zawodów sędzia winien mieć na uwadze konieczność ewentualnego rozegrania w danym dniu na tym samym boisku innych zawodów przewidzianych terminarzem.

 8. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać do wglądu następujące dokumenty:

 1. protokół weryfikacji boiska, na którym ma być rozegrany mecz. Jeśli weryfikacja jest nieważna, nie obejmuje danej klasy rozgrywkowej lub gospodarze jej nie przedstawią, sędziemu nie wolno prowadzić meczu.
 2. protokoły wypełnione przez oba zespoły, z czytelnymi podpisami kapitanów i kierowników pod składami swoich drużyn oraz z czytelnie wpisanymi do załącznika imionami i nazwiskami osób towarzyszących drużynie i siedzących na ławce rezerwowych
 3. książeczki zdrowia lub zaświadczenia lekarski zawodników. Sędzia musi sprawdzić przed meczem ważność – zaświadczeń wszystkich zawodników biorących udział w zawodach. W przypadku braku ważnego badania – sędzia nie dopuszcza takiego zawodnika do gry i fakt ten odnotowuje w sprawozdaniu z zawodów.
 4. aktualne karty zawodnicze lub inne dokumenty określone przez organ prowadzący rozgrywki.
 5. dokument poświadczający posiadanie uprawnień do sprawowania opieki medycznej osoby pełniącej tę funkcję na danych zawodach.
 6. licencje trenerów.

 

9. Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności przedstawiciela służby zdrowia na zawodach, odnotowania w sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecności, nieobecności lub złej pracy (np. nie miał niezbędnego wyposażenia, nie dokładał należytej staranności w niesieniu pomocy).

 

10. Sędziom i obserwatorom delegowanym na zawody, kluby wypłacają ekwiwalent na podstawie delegacji wystawionej przez właściwe Kolegium Sędziów lub Wydział Sędziowski, zgodnie z przepisami ustalonymi przez PZPN oraz odprowadzają podatek do właściwego dla siedziby klubu Urzędu Skarbowego. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, klub jest zobowiązany przesłać (zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych) sędziemu i obserwatorowi PIT określający wysokość jego dochodów oraz potrąconego podatku.

 1. W sezonie 2012/2013 MLJ mł. U-16 (1997r.) będzie liczyć dwie grupy po 14 zespołów.

Utworzą ją:

 1.  po 10 najlepszych drużyn z obu grup MLT U-15 (1997r.) w sezonie 2011/2012
 2. zwycięzca meczu barażowego pomiędzy zespołami z miejsc 11 obu gru MLT U-15 (1997r.)
 3. 7 najlepszych zespołów w rozgrywkach okręgowych trampkarzy U-15 (1997r.) w sezonie 2011/2012.
 1. W rozgrywkach, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:

1)  przy dwóch zespołach:

 1. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
  1. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
  2. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
  3. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach
   z całego cyklu rozgrywek,
  4. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach
   z całego cyklu,
  5. w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące pierwsze i drugie miejsce w tabeli, a także zespoły których kolejność decyduje o spadku, stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach a, b i c, a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności, zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym boisku wyznaczonym przez PZPN lub właściwy związek piłki nożnej.

 

 1. Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi w ust 1) w punktach a, b, c, d oraz e.

 

Ankiety

Na którym miejscu zakończy rundę jesienną Świt 97

Reklama

TRENINGI

PONIEDZIAŁEK: 18.30-20.00

ŚRODA: 17.00-18.30

CZWARTEK: 18.30-20.00

PIĄTEK: 17.00-18.30

Ostatnie spotkanie

Nie wprowadzono danych o ostatnich meczach.

Najnowsza galeria

Świt 97 NDM - Legia 97 Warszawa 1-4
Ładowanie...

Wyniki

Brak danych.

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 1

Tabela ligowa

Juniorzy » I liga

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.

Kontakty

Administrator
zostaw wiadomość
Trojak
status Gadu-Gadu

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 31, wczoraj: 47
ogółem: 735 137

statystyki szczegółowe

Sport.pl